Hay, Berry! Berries On A Straw – “Stråbær»

 

A1A5D2B9-C55B-4224-9B29-004DC4AEA71ACan anyone help me? Why don’t English speaking people seem to know that the name “strawberry” comes from picking berries and threading them on a straw? (It actually doesn’t but is a very sound -and a bit dull- explanation to a Norwegian) Don’t you do this cherished activity in English speaking countries? I have now confirmed that it is usual at least in Scandinavia and in Slovakia.

What happened to me was that I embarrassed myself on a quiz on my allotment course being the only one raising my hand for alternative 1, when we were to vote on the origin of the word “strawberry”. The three alternatives were:

  1. A long, long time ago children used to put strawberries on a straw (I was sitting there thinking: We still do that in Norway… but didn’t say anything)
  2. “Straw” in strawberry is from “strew”, referring strawberries strewed/spread/dotted around the ground.
  3. Straw being laid on the fields around the strawberry plant to prevent fruit from rotting (here I cannot recall the exact explanation that was used in the quiz)

10EA568F-5CD4-4DB8-A4C1-888AE26C163A

I put my arm up, voting for alternative 1) 💡The others in the room laughing. I also giggled, somebody should vote for that one too…

The others voted quite equally on the two other alternatives, but leaving alternative 3) as the winner. Alternative 2) was the right one. Something you can read more about on this Oxford University Press Etymology Blogpost from 2015 ,  written by Anatoly Liberman.

In Norwegian culture “picking strawberries and threading them on a straw” is one of the most nostalgic things one can do. It is even described in national song treasures from famous authors and songwriters like Alf Prøysen’s “Vise for gærne jinter” – “Folksong for crazy girls”:

Vise for gærne jinter/Folksong for crazy girls

Oppå Lauvåsen veks det jordbær/At Lauvåsen the wild strawberries grow

fine jordbær/fine strawberries

raue jordbær/red strawberries

hele væra er bære jordbær,/and the whole  world is full of strawberries,

finn et strå/find a straw

og træ dom på…./and thread them on….

Alf Prøysen (1914-1970) , Norwegian artist, author and song writer

2271A1E3-B4C9-4005-BCC5-0A3BE103646F

I understand that there might be a big leap between this practice in maybe some northern countries and the origin of the English word “strawberry”. After all we call them earth berries (wild strawberries/woodland strawberries) in Norwegian. So strawberries don’t really make sense translated directly to “stråbær”, other than as a culturally sound and traditional practice where picking wild berries and putting them on the closely sounding and pronounced “strå” (straw) still is a cherished and possible activity, especially for children growing up.

This made me really excited! There is another problem though, a straw isn’t precisely what we in Norway call “strå”. Because the Norwegian “strå” would be defined as hay in English. Possibly another etymological search about the realtionship between the English “straw” and the Norwegian «strå».

Strike a pose! (hahahaha play on words again, in Norwegian, pose=bag)

FF57DFDA-CEB9-4F8F-BD2F-D80F337AEA5E

Norsk sammenfatning:

En av de store erfaringene ved å bo i utlandet er hvordan man forstår ting utifra der man kommer fra og kulturell referanseramme: På hagekurset jeg går på hadde vi en quiz – spørsmålet var hvor kommer opphavet til «strawberry», på norsk jordbær, fra?

Det engelske ordet er altså «stråbær». 💡

Alternativ 1) i riktig gamle dager plukket barna jordbær/”strawberries” og puttet dem på et strå (jeg har jo lyst til å fortelle at det gjør vi fremdeles i Norge,😅men holder munn).

Alternativ 2) fra gammelengelsk «straw»/”strew” betyr å kaste ut bær, de var bær spredt utover.

Alternativ 3) man pleide å legge strå under jordbærplantene slik at bærene ikke råtnet  (husker ikke helt forklaringen her).

Jeg stemte selvfølgelig på 1), mens de andre fordelte seg på 2) og 3). De lo åpenbart av alternativ 1), og jeg lo også, de kunne jo tro at jeg tulla litt og ville stemme på det ingen andre stemte på🤣🤣🤣.  For å korte ned denne lange epistelen…, jeg spør min engelskmann hjemme; plukker ikke barna her jordbær og putter på et strå- som i Prøysen sangen? Nei, han hadde aldri sett eller hatt noe forhold til det. Så altså, de på kurset trodde det var noen som hadde kommet opp med et morsomt ordspill «straw» og «berry» hahahaha🍓

Simply brilliant!

Det tilgjengelige kjønnet

D51318BB-22EF-4C39-BF1E-12463DF5F1D2

Hvorfor er det så vanskelig for sykepleiere å sette grenser? Har kjønn noe med saken å gjøre?

Tidlig i karrieren på 2000-tallet. Jeg husker en lapp som sto over dørsignalalarmen inne på personaldoen på sykehuset: “Ikke slå av romalarmen. Du skal sitte i fred på do!”

Dette hadde avdelingssykepleieren hengt opp. Var det et svar på et kvinneproblem eller et sykepleierproblem? En kombinasjon av barmhjertighet, omsorgsidealer og moderskapsideologi som sitter i veggene hos “trøste- og bæreyrkene”? Gjør det kvinnene i faget spesielt utsatt for grenseløshet?

Den åpne kroppen

“Den åpne kroppen” er en metafor på kvinnekroppen som både er intuitiv og konkret. Det kan bety kvinnekroppens åpne hulrom, omslyngende samtidig som blod og melk strømmer ut fra åpne sluser. Kvinnekroppen kan bokstavelig talt tappes for krefter og invaderes på samme tid.

Det er sosialantropolog Jorun Solheim som bruker begrepet “Den åpne kroppen”, som også er tittelen på hennes artikkelsamling om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Boka gjorde meg som masterstudent nysgjerrig og interessert i hvordan tanker om kvinnekroppen som symbolsk, men også rent konkret åpen, kan ha å si for min egen opplevelse av å være kvinne.

Kjønnsgrammatikk

Omsorg som egenskap vil mange tenke som kvinnelig og feminine trekk. Omsorgen omfavner og kan i praktisk arbeid inkludere alt fra å legge inn urinkateter, skifte sengetøy til å vanne blomster.

Dette er noe av det Solheim kaller kjønnsgrammatikk. Arbeidsoppgavene og fordelingen mellom menn og kvinner opprettholdes med en form for kjønnskomplementaritet – et utfyllende system av motsetninger.

Og det snodige er at dette mønsteret synes å ha en direkte linje fra folks hjem og arbeidsdelingen i hjemmet til arbeidslivet. Er det her sykepleien lykkes med en type ekskluderingsprosjekt? Som når mannen tar ansvaret for barna hjemme, men utstyres med handlelapp i butikken og sjelden kommer til ullsokkenivået på barna før mor tar over?

Og er det derfor vi har fått en økende motstand mot husarbeidet i sykepleierjobben fordi det minner om kjønnsgrammatikken – vi forsøker å bevege oss bort fra?

Forventninger

Det er også forventninger til menn, selvfølgelig. Et eksempel (beskrevet av L. Frost og S. McClean) som fanget min oppmerksomhet, var fra et stål- og gruvesamfunn i Wales hvor mannlige arbeidere ble rammet av utstrakt arbeidsledighet etter stenging av industriarbeidsplasser. Etter hvert fantes det jobber innen turist- og servicenæringen, for eksempel som kelnere. Det som sto i veien, var bildene av egen maskulin identitet. Å gå fra arbeid i stålindustri og kullgruvene til å jobben i servicenæringen var en umulighet for mange. De ville heller gå arbeidsledige.

Forventninger til kjønn virker helt konkret og som dypstruktur i moderne kultur. Det virker sammen med klasse, sosial og kulturell tilhørighet. Tidligere har vi hørt at sykepleieren gjerne var en borgerlig middelklassekvinne. Er de kvinnelige sykepleierne anno 2017 mer sårbare i møte med krav om tilgjengelighet eller det å strekke seg så langt at de blir utbrent, enn kvinner som rekrutteres til andre yrker?

Utdatert tankegods

Paradokset er at mange av omsorgsbeskrivelsene vi bruker i sykepleien er så sterkt knyttet til en tenkning om kjønn som to motsetninger, en dualisme og kjønnsgrammatikk som forutsetter komplementaritet. Kongstanker som likestillingstanker og den norske modellen er bygget på, handler om det motsatte, nemlig om at kjønn er likestilt, likt og helst bør være irrelevant og nøytralt. Det har blitt flagget at sykepleien har en positiv eim av maternalisme, altså moderlige omsorgsidealer. Problemet er allikevel grunntankene som formet disse omsorgsidealene og at de er så ufattelig utdaterte. Og de lever samtidig i beste velgående i det norske kjønnssegregerte arbeidslivet.

Allerede Florence Nightingale flagget faget som “naturlig” for kvinner. Jorun Solheim mener også at det er noen spesielle sammenhenger i vår moderne kultur mellom kvinnen, hustruen og moren – og hvordan hun plasseres i hjemmet. Hun trekker også fram det kvinnelige husarbeidet. Og samtidig som vi ser dette, og at Florence Nightingale tross alt var normbryter i sin samtid, må vi i sykepleien forholde oss til våre viktorianske medsøstre som en direkte fiende når det gjelder å skape levelige arbeidsforhold for kvinner som i dag går inn i yrket.

Det fleksible kjønn

Er turnus enda et slikt felt hvor vi stiller oss til disposisjon? Hvor vi ikke setter grenser og blir åpne og tilgjengelige?

Norsk Sykepleierforbund har gjort en viktig jobb med å kartlegge utlysninger av deltidsstillinger. Selv gjorde jeg en uformell undersøkelse av jobbannonsene som ligger ute hos sykepleien.no: Blant 53 stilllingsannonser finner jeg “fleksibel” som ønsket personlig egenskap i 25 annonser, altså grovt sett 50 prosent av annonsene. I utlysninger fra psykiatrien var dette sjeldnere nevnt. Psykiatrien er en av sykepleiens maskuline øyer der man ikke trenger å be arbeidstakere om å være fleksible, og dessuten behjelpelige, som noen også uttrykte det. Dette er kvinnespråket. De som gir, og skal gi mer. De som er “too good to be true” som en kollega ble beskrevet i en farveltale, mens en annen kvinnelig kollega, like dyktig, fikk tittelen “balsam for sjelen”. Er det bare meg, eller er dette svært kjønnete merkelapper?

Tiden er overmoden for flere fortellinger om “åpne kropper”, om omsorg og menn. Jeg vil ha en mannlig sykepleier som er “balsam for sjelen” og faktisk; “Too good to be true!”

Deltid som symptom

I Norge vet vi at kvinner jobber deltid. Noen forskere har lurt på om dette er enda en av disse “naturlige” konsekvensene av inntoget av kvinner i arbeidslivet; at arbeidslivet blir kjønnsdelt, og majoriteten av kvinner forblir i lavtlønnsyrker med deltidsløsninger. Det “naturlige” ligger ikke nødvendigvis i biologiske forskjeller og teorier om kvinnelige omsorgsegenskaper som noe radikalt annerledes enn menns omsorgsegenskaper. Det “naturlige” skapes i det sosiale rommet hvor kjønn gjøres og utspiller seg. Mellom deg og meg. Det “naturlige” med omsorgen og sykepleien trenger ikke for evig tid å være knyttet til det Nightingale postulerte.

Feltet er motsetningsfylt. Hvordan kan vi akseptere de spesifikke kvinnelige erfaringene knyttet til kvinneyrkene og deltid og samtidig få menn på banen? Er det kvinnene som er grenseløse og gir for mye? Er deltid en måte for kvinner å skjerme seg og sette grenser, eller er det et symptom og resultat av et arbeidsliv som rett og slett ikke går i hop med kvinneliv? Er det menn som ikke setter grenser for hvordan arbeidslivet kan spise seg inn på familielivet? Og ærlig talt, norske menn har da også forandret seg og tar stadig mer del i familiearbeidet.

Den norske deltidsmodellen kan være både bra og dårlig på samme tid. Men er den også et bevis på hvordan kvinnene i faget mangler evne til å skape levelige arbeidsforhold i yrket?

 

Artikkelen var først publisert i bokasinet under meninger i Sykepleien Nr. 10 2017 #sykepleierhelse – en overlevelseguide. http://www.sykepleien.no

Bildet innledningsvis er fra et intervju med Helge Svare i tidsskrift for kultur, samfunn og politikk, Syn og Segn 1.2018, 124. Årgang

 

Susanne Sundfør In Bristol #Colstonhall What A Magical Voice Sounds Like!

63102168-C131-4DB3-9B68-CF13296E6412

Susanne Sundfør cannot be accused of being an ambassador for Norway as one of the happiest countries in the world. Her music is dark, blue and melancholy. The atmosphere – a cross between jazz and electronically fuelled sounds -lifted us into unknown places by her voice. It’s simply magical!

In a landscape of folklore, “tusser and trolls”, forests and water sounds combined with jazz and electro ecco – it’s big, it’s bold and she is very confident. Sundfør has originality and what I would call a ‘different’ voice. The live stage performance clearly brought out the most powerful in it! It is astonishingly beautiful.

After a rather mediocre warm up act, it is not difficult to understand that Susanne Sundfør is the strength and powerfulness of world class, again – especially her vocal. Wrapped in a somewhat fragile but strong and confident expression and showcased through her flow like, floating motions, witty comments and musical expression on stage. Supported by musicians clearly mastering it all. Together with Megan Kovacs and Jesse Chandler, the three of them alternate between piano, synth, organ, strings, flute, clarinet, saxophone and more. A bit messy on stage, but as a musical picture it is #PicturePerfect !

Today was a day of bad coughs and almost fever for Susanne Sundfør, but that woman can still sing! I am completely new to her music and instantly a convert. Feeling a bit ashamed and ignorant to the Norwegian musical scene as she has recently been in the media headlines because she lost out on the main Spellemannsprisen 2017 (equivalent to Brit Awards here). Previously Sundfør has rejected the category of “Female Artist of the Year” because she does not believe in categories based on gender. More about that on her Instagram or Twitter.

The title of her last album “Music For People In Trouble” sounds to the point from what I manage to catch up from this concert. Not believing in love, warnings of nature destruction and the longing for a secret lover, “good luck, bad luck”, all in her songs. I captured “snow falls” in one of them and got completely mesmerised, hiding tears from my companion on the night. It was magical, that’s the only world for it. I got the feeling of being spellbound (‘trollbundet’/Trollbound in Norwegian).

“The Sound of War” being one of my favourites of the night:

 “And the snow falls down/ Your footsteps on the ground/ Are lost in the silence”

It was probably the mentioning of snow. Later I even thought I could hear her sing something about Norway’s Oil in one song…

«Bedtime Story»

Verse 3

“And when the nights are cold and strange and all the birds are gone

And all the oil’s been spilt, and left us on this Earth alone

I’ll think about the time you reassured me you were mine

Oh, what is love but a frail little dreamcatcher?”

Despite this capturing and to some extend narrowing in on a contemporary sociopolitical situation in Norway, I was a little disappointed by her lyrics. To match the music, I thought it was not quite there, but some was, don’t get me wrong! Overall, I would have expected something deeper, sounds a bit pretentious, but I want it more meaningful with fewer clichés. If this had been mainstream pop, I probably wouldn’t have questioned the lyrics so much. This expectation comes from the depth and mood of the atmosphere created on stage, fuelled by the music and Sundfør’s divine voice which just takes it all to a higher place! Thank you Susanne Sundfør, great night in Bristol!

 

And I’m sure we will get the happy vibes from Sigrid on Saturday@Motion 😀

4a3de6e3-a687-4945-9e14-e73183e2396d.jpeg

Lukka gardiner og vindu vandreland #windowwanderland

659027BE-C742-47A5-B682-D0023FF52513

4F618EF5-BAB7-45D0-A1B3-DEBB13F4A9D6

031B24AB-FBE5-4A3E-B418-7365B098C249

“Lys i alle glas” het en kampanje i bygda der jeg vokste opp. Meningen var å gjenopplive øde og nedlagte småbruk. Et tiltak mot utflytting. «Glas» er vindu på dialekt. Da jeg så tittelen «Alle utlendinger har lukka gardiner», ble jeg umiddelbart nysgjerrig og dette med lukka gardiner, trakk meg mot boka skrevet av Maria Navarro Skaranger.

Boka fra 2015 er utgitt på Forlaget Oktober. Og dermed ikke helt fersk fra bokpressa, men interessant nok til å lese et par år seinere. Dette skulle vise seg å være ei bok om oss og dem og hvilket mangfold som møter oss i det vi liker å kalle « det flerkulturelle Norge». Handlingen utspiller seg i et ungdomsmiljø på Romsås i Oslo. Et sted der «alle egentlig er fra et annet sted».

»Han tror ikke jeg vet at han ber hver dag. At han har den grønne bibelen og at selv om han kasta bæsjepose på presten i Chile han fremdeles er katolikk.»  Fra Alle utlendinger har lukka gardiner, s21

Å lese boka gav resonans i en rekke hendelser og situasjoner som jeg kunne kjenne igjen fra mitt eget liv her i England, i min «utlendighet». Kanskje litt overraskende siden jeg har bikka førti og dette primært handler om ungdomskultur.

En chilensk pappa som får det største gliset når et av barna ber han lage chilensk mat. Slik er det, for meg også. Gleden over norsk mat og norske tradisjoner tok en uventet vending da jeg bosatte meg et annet sted enn i Norge. Jeg har også et elskhat forhold til den nye kulturen, skikkene og landet. Følelsen og uttrykket av desperasjon iblant fordi man bare ikke klarer å kommunisere på samme nivå som ‘hjemme’. Det synes jeg også å se i teksten. Konteksten, og betydningen av det, har for meg fått en helt ny betydning gjennom å bo og forflytte seg mellom to land, selv Norge og England- som mange oppfatter som nokså like.

»Jeg slår nummeret til dyresentralen (…) det kommer en dame på tråden med ordentlig sossestemme, og jeg forteller om fuglen. Dama sier det er ikke noe jeg kan gjøre. (…) det beste er hvis du faktisk kan få slutt på lidelsen, finne en stein og ende livet til måken. Du må drepe den, dama sier med schtøggeste sossestemmen, og jeg blir sint og kaller telefondama morraknuller (…)

Jeg faktisk blir nødt til å leke Afghanistan med måken og steine som om har den snitcha på ekteskapet.» Fra Alle utlendinger har lukka gardiner, s50

Mer direkte i tilknytning til at «utlendinger har lukka gardiner», var erfaringene jeg gjorde meg da vi først flyttet til England for snart seks år siden. Vi bodde først i et hus med vinduer rett ut mot bilveien og en strekning på fotturen og stien ‘the Cotswold way’. Det var idyllisk og nokså lite trafikk både av biler, mennesker og dyr. En gang i året hadde vi riktignok ‘Beaufort Hunt’ rasende fordi med ridende adelsmenn og kvinner på hester og et stort pakk med hunder, minst 50! Første gang jeg så dem ut av ‘cottage’ vinduet, var jeg sjeleglad jeg ikke var ute på veien og trillet barnevogn akkurat da de kom rasende og ruvende forbi på sine høye hester. Men det var også sjarm. Sjarm fra en svunnen tid. Men faktisk en levende jakttradisjon for de med familiebånd, rang og fritid til det, eller pengene til å betale for opplevelsen.

De gangene det gikk noen utenfor vinduene inn til stua vår, merket jeg meg etterhvert at det sjelden var noen som så inn. Heller ikke de vi kjente eller leide huset av så etter oss “der inne”. Engelskmenn har en type sjenanse for å gjøre andre forlegne, det minner meg om det kjente «loosing face» – en varsomhet vanlig i for eksempel Japan, man er sensitiv overfor andres grad av forlegenhet på en annen måte enn i Norge. Forlegenhet oppleves mye raskere enn vi i Norge ville tatt hensyn til eller vanligvis føler ubehagelig. De unngår derfor ubehaget å kikke inn i vinduet (eller nøkkelhullet), så langt det er mulig. De stirrer ALDRI når de sitter på t-banen, slike koder.

A350FD10-1AD1-4C18-810F-C5AC9E845732

#linnsigridbratland

Derfor var det svært sjelden jeg så noen som helst snikkikke inn i stua vår, slik jeg selv ofte var fristet til, og til og med gjorde, om muligheten kunne by seg. Da jeg i friåret etter videregående flyttet til London, tok det lang tid før jeg, landsbyjenta, var blyg nok til ikke å stirre på medpassasjerer på undergrunnen. Samtidig, til tross for denne helt naturlige sjenansen og blikket som vendte bort fra ethvert åpent vindu uten gardiner – og som kunne avsløre private hemmeligheter, gjøre at naboen «mistet/tapte ansikt»- til tross for dette, hadde de fleste tynne gardiner lukket 24/7 i vinduer med innsyn. Dette har for meg blitt utviklet til en forståelse av noe som er veldig unorsk, og jeg har kommet til unordisk. Men hvorfor skal vi Skandinaver absolutt ha et vindu åpent mot verden? Er det den mørke årstida? Få folk, og derfor lite behov for sjenanse? Nysgjerrige fordi vi sjelden ser folk? Eller er vi mer åpenhjertige og gjestfrie enn andre?

Helst benytter man seg av de tynne, hvite nettinggardinene hvor lyset slipper igjennom. I byen er det vanligste viktorianske rekkehus med «bay window» ut mot gaten, gjentrukket med gardiner, eller lukka gardiner for å si det med Skavanger. Noen ganger kun for å hindre innsyn og forlegne forbispaserende. Andre ganger både for å hindre innsyn og å holde kulda ut. Det er mange gamle hus her i landet! De som holder kulda ute har gjerne tykke, store, tunge og lange gardiner for isolasjon som dekker generøst rundt vinduskarmen. Noen av de riktig gamle vinduene her i Bristol har fremdeles dører hengende foran vinduene som kan lukkes fra innsiden. Da handler det nok like mye om å holde kulda ute som å holde nysgjerrige naboer på en armlengdes avstand.

Det er i dette klimaet av nettinggardiner og bekymringer for at du er direkte årsak til at medmennesker opplever å ‘tape ansikt’ at festivaler som «Window Wanderland» eller «vindu vandreland» på norsk – blir spennende! En langhelg i februar dedikert til å dekorere vinduene mot veien slik at de lyser opp mørke gater.

ECAAB70B-8121-4982-9D08-67AB6AF32C11Festivalen startet her #wwbishopston , men har spredt seg både til andre steder innenlands og til utlandet. Du registerer vinduet ditt på ei kartrute og folk kan på denne ruta skue vinduskunst som folk har laget spesielt for anledningen. Det er fascinerende – og har etter min mening høy kreativ verdi. Folk i Bristol er kreative, og de lever ut denne kreativiteten uten hemninger. Både de svært ulike og fantasifulle utstillingsvinduene, men også opplevelsen av selve vandringen rundt i bygatene på kveldstid og i mørket, appellerer til en nordboer som meg selv. Særlig nå som de blå på gradestokken kryper nedover. Du kjenner kulda i kinna og i nesedraget. Det er deilig og friskt! Og her er familier, barn og voksne ute i gatene disse seine kveldene i februar.

Første vinteren jeg bodde i byen knipset jeg mine første bilder uten å vite hva det hele dreide seg om. Bilder måtte jeg også ta i år. Se et utvalg under og på Instagram eller følg sidene til WindowWonderland og #wwbishopston . Dette er kanskje en måte å åpne opp litt mot kikkerkulturen som er så ‘naturlig’ regulert av høflige britiske gester? Og det lyser definitivt opp i “alle glas” og mørke bygater.

Dette forklarer altså hvordan jeg ikke kunne motstå da jeg kom over boka til Maria Navarro Skaranger «Alle utlendinger har lukka gardiner». Jeg tok det helt bokstavelig. Jeg ble umiddelbart nysgjerrig på tittelen og at den hadde en gjenkjennelsesverdi. Det minnet om min egen kjennskap til utlandet – her jeg bor – og kontrasten da jeg første sommeren etter å ha flyttet reiste på ferie i den svenske skjærgården og ble slått av de åpne stuene. Åpne vinduer, åpne gardiner, hager uten hekker. Åpenheten mot landskapet og mot havet. Selv der det gikk en vei rett nedenfor hytta var det ingen hekk eller gardiner som stengte naboene ute eller privatlivet inne.

Maria Navarro Skaranger deler derimot opplevelser av en “annerledeskultur” i Norge. Nærmere bestemt på østkanten i Oslo. Språklig er boka interessant og litt krevende å lese, men man venner seg til kebabspråket. Kjennetegnet av grammatiske krumspring, preposisjoner i hytt og vær, og et mangfoldig inntak av ord og uttrykksmåter fra et vidt spekter av språk, kulturell og geografisk tilhøringhet. Det samlende er at det hele skjer i Norge, i Oslo. Oslo er en multikulturell by på linje med andre storbyer. Det er mange utenfor Norge som blir overrasket over dette, og for oss som har bodd i Oslo, men på andre kanten av byen, er også miljøet nokså ukjent. Miljøet og situasjonene som beskrives er humoristiske og føles autentiske. De er også innsiktsfulle. Å lese denne lille boka åpner opp. Den åpner opp en verden hvor klasseskiller og etniske skillelinjer i en liten by har betydning. Noe vi ikke er så opptatt av i Norge, egentlig. Spesielt vil jeg trekke fram bokas evne til å starte i oss og dem, og allikevel kommunisere et «vi» i mangfoldet av stemmer, språk, kulturer og religion. Ikke et idyllisk «oss», men et realistisk (glimrende beskrevet gjennom øyensynlig klasseskiller som også bunner i etnisitet på nasjonaldagen) og et pluralistisk «oss» som til tross for ulike røtter lever godt sammen i ungdomsmiljøet. Scenen på side 29 der den kulturelle dybden i Allahs hellige tilstedeværelse viser seg, er til ettertanke. En elev krøller sammen et ark hvor det er skrevet Allah og vil kaste det i søpla. En medelev insisterer på at det må brennes. Når det står Allah på det, skal det brennes. Det nødvendige kulturrelativistiske perspektivet for å forstå situasjonen som utspiller seg, men som derimot heller ikke unnskylder noenting. Boka er en beskrivelse av virkeligheten som hever kunnskapsnivået og kan heve det politiske refleksjonsnivået:

»Lampedusa er eksempel på at jeg stemmer Frp, og jeg bare: hva faen, og han bare: alle utlendinger må ut av Norge, og jeg bare: hvorfor det, dessuten du er utlending sjæl, og han bare: fordi folk har det bedre i landet der kommer de egentlig fra, og jeg bare: hva hvis det er krig der, og han bare: da de må vente, og må integrere seg best mulig i Norge som meg.» Fra Alle utlendinger har lukka gardiner, s53

Vårt lille land. Jeg blir varm om hjertet.

Til slutt en varmende billedserie fra VinduVandreland her i Bristol, kanskje en tradisjon å importere til Norge:

FBEFE33B-B351-4427-9D9D-399B0A467A03022D2248-A8D7-48CC-9758-8DB4FB4994CD

7B06F9C1-4C95-460A-AE99-A08AFCE63CC1

 

AE6A13DC-0333-4669-B085-4EF7BBD56EF0ECAAB70B-8121-4982-9D08-67AB6AF32C11.jpeg55B41AE6-7841-4AB1-9DC1-9D79184DF9CE659027BE-C742-47A5-B682-D0023FF52513E1AF4A0F-D3F5-4956-9385-FB6B443A07FA629F2EE4-22BB-4102-A94F-24D3CF1A3894C457D05C-C1D9-4BE0-A99C-6CA330BFB8DB5AF8752F-2460-448C-B4A0-2C49427A4054376F45FE-1D57-4073-8C48-1FA8EFE09B84601A8685-D2EB-4A8E-B2D8-748E9854228A.jpeg49A40898-9426-44FC-A797-6856E1629410.jpeg

031B24AB-FBE5-4A3E-B418-7365B098C249

3A0851A8-4D4E-4DF5-8987-63340857374F.jpeg

818A3EA6-CF16-434C-915C-566AF7C86DBA.jpeg

2854003B-FF24-4260-96D9-F5D4EC4AB1CE

1ABC2831-3686-4D66-B585-0B792D497AFA.jpeg

FE5F0829-52DB-4BC4-AB71-4682504483A3

5AB90EA4-CC91-4370-9231-67C8FF548D5A

Counterproductive Schools For Girls? And Other Differences #RoyalVisitNorway

4FA15A4A-AE42-4A9F-BD42-C46D11FC8140

After five years in England and today Celebrating the #RoyalVisitNorway from my computer desk in Bristol, I have tried to sum up what I have experienced so far as major differences between the two countries, Norway and Great Britain:

1. The Posh Accent Exclusion Method- it’s all in the accent!

The really posh has a specific accent that makes others shed away. That’s how they keep the good expensive schools to themselves for example. It is a self referring, self excluding mechanism kicking in as you choose school for your little ones. Being brought up in a Norwegian and much more egalitarian society, I have refused these norms and am sending my kids to private school even if I live in a house worth just over £450000 (which probably isn’t much for most middle class and upper class families at many of these schools). In Norway we have dialects. Some are seen as less academic and more hillbilly, but ‘Janteloven’ stops us from thinking you are any better than others, or deserve better schooling… But if the better schools are out there, and they are private; Then you go for it!

2. The Gender Code!

It’s 5 degrees Celsius and girls walking to school in really short school Uniform skirts and bare legs! Liberating! At the same time girl schools are absolutely alive in the UK, three within a 10 minutes drive from where I live (two private, one non-feepaying) and with a strong message of girl power! “Girls Can” campaigns are also fully active – something we used to have in Norway in the 80s according to political commentator Marie Simonsen. But are they stuck in the past?

3. Working for Free, especially women

Lots of Mums looking after kids first 2-3 years as Kindergarten/Nurseries are not subsidzed in the same way as in Norway and a full time space for one child per month costs more like £1000/10000Nkr. Compared to the £250 per child in Norway, for everyone! Volunteer organisations with people working free take on loads of the responsibilities and work that in Norway would be viewed as what you pay tax towards, and from this perspective should be organised and the responsibility of The State/Public Services. Food bank collections in grocery shops daily and people living on the streets.

4. Class, Class, Class

We have all heard about the British Class Society, but as I moved here- I seriously didn’t realise to what extent. I brought a cake tin (with a cake in it!) to the Community farm where I was helping out, and they commented on it: Very Posh! It was from John Lewis. The differences between classes are so big that they culturally and socially vary in taste, accents etc etc and just don’t interact too well. Everyone feels better off in their own little bubble. Bristol Mayor Marvin Rees told in a trailer for a forthcoming film about his way into politics, how his Mother as born into a working class area of Bristol, working as a hairdresser and marrying his Jamaican Father – had a background that really didn’t mean he would end up as Mayor of Bristol!! I don’t think anything should stop a child of a hairdresser in Norway – neither financially nor culturally.

5. A Country’s self-image

961C7A02-9AD0-45E8-832F-BFA5ECBBB9B1.jpeg

«What should I read to my child at home?» I asked my child’s teacher. My girl was four. «Just read ‘Jack and the Bean Stalk’ and things like that,» she replied. Hmm.. had I heard of ‘Jack and the Bean Stalk’ before? No. Had my Norwegian primary school teacher friend heard of it? No.

Similarly, both Norway and Great Britain think of ourselves as naturally the centre of the world. Norwegians as the outdoorsy, Sunday walkers and skiers. The British as Great(er). You come to the airport. You wait for your passport to be checked and whilst queuing you can read on the screen that you are welcome to: Great Britain. I even think «great» was written in capital letters last time I entered.

As one of my first English friends stated in our teenage years, wanting to go into the music industry: “If you make it in Norway, you’re big in Norway. Do you make it here, you will be big in the World!” In Norway on the other hand, we all believe we can do what Jens Stoltenberg has done, learning to read and write late, leading the Labour party and then go on to lead NATO! (A friend just pointed out that his parents were not a hairdresser and a ‘lagermedarbeider’, alright then, but look to FrP now in government. Surely there are plenty of hairdressser mums and dads there.)

My kids’ teachers still don’t realise that in Norway historic periods are not sectioned after the British Empire’s Kings and Queens. But alright, most Norwegians would know about the Victorians and what that implies, but Edwardian, Georgian…what is it? History at Primary School was entirely focused upon British Monarchs. Also the «don’t mention the war»- jokes are more common than anything negative or slightly comical about the Empire – which they are partly proud of here, I think🤔

370B8866-2F1C-424F-9967-387F489B891F

Bloggstart med en luftetur

 

IMG_6666What’s There to Miss? Happy Birthday Grandma Ragnhild!

Trær dør, regelrett råtner på rot, det blir beboerne som må starte “crowdfunding” til nye trær, selvfølgelig.

Det er 17. januar. Jeg har ‘Happy friendversary’ med min ektemann gjennom 17 år. Enda viktigere, det er min bestemors 85 års dag, og jeg har bestemt meg for å knalle av startskuddet for denne bloggen!

Snakk om å knalle; en kommentar med tittelen “Norge ut av bruk” i Nationen ved Hans Bårdsgård gjorde at jeg startet dagen med et smil om munnen: “Venstres Abid Raja hyller urbanbonden Tugushan Alp i Molde. Nede i et bomberom dyrker Alp frem salat med 90 prosent vann og null komma poff kalorier, og tilsvarende liten betydning for selvforsyning og matberedskap. Men det blir festlige bilder på TV, da.

Det minner om mitt eget forhold til bondeyrket og selvforsyningen. Sannsynligvis komisk for ekte bønder, men svært meningsfullt for meg og familien. Det kribler når vi kan plukke selvlagd og selvdyrket på en såkalte “allotment”, en jordflekk med et skur som jeg leier av kommunen for 200 Nkr per år. Her dyrker jeg litt ymse, men følger i fotspor til en engelsk tradisjon som berget mange gjennom verdenskrigene og som går svært langt tilbake i tid. Og ja, det står i nokså stor kontrast til kolonihagene med hytter man må betale hundretusenvis av kroner for å kjøpe i Oslo. Det meste er mer “posh” i Norge.

blogg170118IMG_1700Den engelske urbanbonden i 2018

Jeg er takknemlig for at facebookveggen min oppdaterer meg på kommentarer fra Nationen med poff! Bygda jeg kommer fra har utviklet seg til å bli nærmest fullstendig Senterpartilandskap.  Og jeg vil ikke flytte “heimatt”. Ikke med det første i allefall. Det skal allikevel sies at jeg er blant kategorien innvandrere i England som absolutt skuer verden her borte fra mitt lille vindu som observatør, først. Det er utfordrende å knekke koden og få engelske venner, og jeg faller garantert i kategorien som burde reise “tilbake der du kommer fra”. Jeg prøver å være balansert, men Gudbedre hvordan et samfunn blir når konservative strømninger fullstendig dominerer hvordan folk tenker. Penger er grunnleggende verdiskapning, uansett hvem som snakker. Det blir det dårlig politikk av, mener jeg.

I morgentimene spaserte jeg nedover veien fra huset vårt og møtte en hyggelig nabo, ble stående for lenge og prate, og kom for seint til “fitness and tone” -timen. Jeg tok meg heller en luftetur hvor jeg kom over et typisk eksempel på denne politikken jeg opplever som vanskelig. Kommunen har lite penger, en gjenkjennelig sannhet der effektivitet og drift reduseres til penger som rike land mener de har så lite av (?), forstå det den som vil. Derfor, mens alleens trær dør, regelrett råtner på rot, blir det beboerne som må starte “crowdfunding” til nye trær, selvfølgelig. Kanskje ikke så galt. Da betaler man det man ønsker og ingen forteller deg at det skal betales skatt for å holde parker, grøntarealer og trær i byen levende.

Jo, jeg vil faktisk heller betale skatt for en hel del mer enn det man skulle tro! Jeg vil betale skatt for helsevesen, sykehus, sykehjem, barnehager, skoler, parker, bibliotek og trær i bylandskapet! Jeg vil betale skatt for billig urbangartneri, og jeg vil betale skatt for at noen henter søpla. Lista er lang.

Som lærerbarn er jeg en del av “enlightenment”-bevegelsen. Folkeopplysning og kunnskap kan demme opp for endel. Jeg har ofte sterke og polariserte meninger, som jeg skal forsøke å balansere med kunnskaper og fakta. Samtidig har livserfaringer gjort meg mer åpen for innspill som ikke er like politisk korrekte som folkehelsas råd til enhver tid. Jeg håper det smaker!

blogg170118IMG_2047Crowdfunding for lokale trær i Bristol.

Velkommen!

Ola var fra Sandefjord

Tekst: Per Kvist, 1929

________________________________________

Ola var fra Sandefjord
han var lettmatros om bord.
Skuta kom til England
og i land gikk han.
Meget snart traff Ola der
en som han fikk mektig kjær.
Kunne Ola engelsk nei,
men han klarte seg.

Refr.:

For en ting kunne han si: «My little Sweetheart»
og hun sa: «Yes, very well» og «I love you.»
Han sa: «Jeg vil du skal bli my little Sweetheart»
og snart så kunne hun si: «Jeg elsker du.»
Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk,
og den lille Miss fikk på norsk et ærlig kiss.
For en ting kunne han si: «My little Sweetheart»
og hun sa: «Yes, very well» og «I love you.»

Ola kom på fest og dill
kvelden den ble ganske vill
og en kvinnelig polis
som i England gi’s
ville arrestere ham.
Ola synes det var skam
og han slapp og følge med
vet de, hvordan det?
Men da Ola så kom hjem
hadde kjær’sten hans vært slem
med en engelsk orlogsmann
hadde hun slått an.
«Ola, uff, du er så dorsk
jeg er luta lei av norsk!
I love English gå din vei!»
men han klarte seg

engelsk i norsk